"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn."

Francis Bacon

Rzeczoznawca samochodowy

mgr inż. Mariusz Siemieniuk

 

Nr identyfikacyjny RS 000712 - wpisany na listę Ministra Infrastruktury

Posiadam licencję rzeczoznawcy samochodowego nr 307 wydaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego.

Posiadam certyfikat kompetencji rzeczoznawcy nr 034 wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

Jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

Jestem członkiem Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych.

Pojazdy zabytkowe

Dokumentacja zawiera opinię techniczną z określeniem oryginalności pojazdu, okresu i wielkości produkcji oraz kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki (tzw. "biała karta") dla potrzeb Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także wniosek o dokonanie badania technicznego z opisem technicznym i dokumentację fotograficzną dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Opinia może też dotyczyć ustalenia możliwości ponownej rejestracji pojazdów wyrejestrowanych.

Wycena i opinie

  • Wycena wartości pojazdów:

 

Wyceny wartości pojazdów całych, uszkodzonych lub pozostałości pojazdów w oparciu o program INFO-EKSPERT, w tym również dla potrzeb urzędów celnych i skarbowych, banków jak i funduszy leasingowych.

 

  • Opis pola numerowego pojazdów:

 

Opinie dotyczące pojazdów, w których:

    błędnie podano cechy identyfikacyjne:

    cechy identyfikacyjne uległy korozji bądź uszkodzeniu.

Opinia wykonywana jest dla potrzeb Wydziałów Komunikacji.

 

  • Ustalenia danych technicznych pojazdów:

 

Opinie dotyczące pojazdów, w których dane techniczne zamieszczone w dowodzie rejestracyjnym są błędne lub niepełne.

 

Opinia wykonywana jest dla potrzeb Wydziałów Komunikacji.

 

  • Ustalenia stanu technicznego pojazdów lub zespołów:

 

Opinia może dotyczyć np. ustalenia przyczyn awarii, ustalenia prawidłowości wykonania napraw, pomiaru grubości powłoki lakierniczej.

Ocena pojazdu po wypadku

W zależności od zlecenia opinia może zawierać:

 

  • opis zakresu uszkodzeń pojazdu:
  • kalkulację kosztów naprawy w oparciu o program AUDATEX, może dotyczyć kosztów naprawy zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim; na życzenie klienta istnieje też możliwość wykonania kalkulacji w oparciu o części nieoryginalne (tzw. zamienniki);
  • ustalenie ubytku wartości rynkowej pojazdu po wypadku.

Rzeczoznawca samochodowy

mgr inż. Mariusz Siemieniuk

 

Nr identyfikacyjny RS 000712 - wpisany na listę Ministra Infrastruktury

Posiadam licencję rzeczoznawcy samochodowego nr 307 wydaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego.

Posiadam certyfikat kompetencji rzeczoznawcy nr 034 wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

Jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

607 159 570

Kontakt

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz